Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. 1. Rekisterinpitäjä
Kainuun Kuutamokeikat/Kuutamokoti
Kiannonkatu 6, 89600 Suomussalmi 050-4622 066 kainuun@kuutamokeikat.fi, y-tunnus 1040549-0

1. 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Ritva Huttunen, 050-362 0609 ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi


3. Rekisterin nimi Kuutamokoti-matkustajarekisteri sekä verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus Tämän
rekisterin tarkoituksena on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn
lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§)
velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun
edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito.
Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt. Tämän
lisäksi rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan
booking.com-verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten
esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai
käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä.

5. Rekisterin tietosisältö Etu- ja sukunimi Osoite Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite Yrityksiltä kysytään lisäksi: Yrityksen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään Booking.com-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Booking-verkkokaupasta sekä majoituttaessa asiakas täyttää majoitusilmoituslomakkeen.
Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot (matkustajatiedot):

1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;

2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;

3) matkustajan osoite;

4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;

5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä

6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa.
Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.
Mitä lain ravitsemus- ja majoitustoiminnasta, 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, koskee myös sellaista 1 §:n 2 momentin 10 kohdassa tarkoitettua ryhmämatkan johtajaa, joka toimii matkanjärjestäjän edustajana. Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään, ei koske matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi. Mitä 1 momentin 5 kohdassa säädetään, ei koske Pohjoismaan kansalaista eikä matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi.
Matkustajan on vahvistettava matkustajailmoituksen matkustajatiedot allekirjoituksellaan. Ryhmämatkan johtaja voi kuitenkin ryhmämatkalle osallistuvien matkustajien puolesta allekirjoittaa 1 momentissa tarkoitetun yhteisen matkustajailmoituksen. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkilön ei tarvitse allekirjoittaa matkustajailmoitusta.
Fyysisiä matkustajakortteja säilytetään lain mukaan vuosi, jonka jälkeen ne tuhotaan.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei erikseen luovuteta
eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Matkustajatiedot
luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisilla on ainoastaan aineiston käyttöoikeus. Muu manuaalinen aineisto säilytetään samoin.

B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisteri sijaitsee Booking.com palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Kainuun Kuutamokeikat, Kiannonkatu 6, 89600 Suomussalmi, puh. 08-710 751, kainuun@kuutamokeikat.fi, y-tunnus 1040549-0

Evästeet Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu. Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Luotu: [23.5.2018]